Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
30. окт 2019.

Евиденција предузећа

Преглед друштава у којима Република Србија, Локалне самоуправе и Аутономна покрајина Војводина имају учешће у власништву једнако или веће од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са прегледом о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава