Мобилна навигација
Сектор за привредна друштва и регистре

Сектор за привредна друштва и регистре

Привредна друштва и предузетници, као носиоци привредног развоја, су изузетно важан део привреде, па је наш задатак да радимо на унапређењу њиховог положаја и међусобног повезивања, као и да их охрабримо на активно учешће у процесу доношења политика које се на њих односе. Унапређењем институционалног оквира, створиће се услови за оснивање и функционисање Европског друштва (Societas Europаea) и Европске економске интересне групације и омогућити прекогранично спајање друштава капитала. Све ово допринеће подизању нивоа конкурентности привредних друштва на домаћем и међународном тржишту.

Нераскидиви сегмент правног положаја привредних друштава и предузетника је и поступак регистрације ових привредних субјеката, тачност, јавност и доступност података о њима, кроз Регистар привредних субјкеката у Агенцији за привредне регистре. С тога је, између осталог, важно радити и на сталном унапређивању процедура регистрације привредних субјеката, њиховом убрзању и поједностављивању, што ће бити у сталном фокусу овог министарства. И, нарочито, интензивирано у наредном периоду, у тесној сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, кроз увођење система е-регистрације.

„И мали су важни”– у очувању наше богате културне баштине и традиције, посебно место заузимају послови који се сматрају старим и уметничким занатима и пословима домаће радиности, односно послови израде и дораде предмета домаће радиности, старих и уметничких заната о којима ово министарство посебно брине, а предузетницима који израђују такве предмете-производе издаје сертификате на основу којих се ови производи могу посебно означити називом:„производ старог заната”, „производ уметничког заната” или „производ домаће радиности”, као и стилизованом ознаком отворене шаке.