Мобилна навигација

Правилници

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа

Правилник o начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре

Правилник o начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре

ПРАВИЛНИК о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата

ПРАВИЛНИК о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата

Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа

Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа

ПРАВИЛНИК O НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЕЛЕКТРОНСКЕ РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, ДРЖАВНИХ ОРГАНА И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ЕВИДЕНТИРАЊА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

ПРАВИЛНИК O НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЕЛЕКТРОНСКЕ РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, ДРЖАВНИХ ОРГАНА И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ЕВИДЕНТИРАЊА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА