Мобилна навигација

Сертификација старих заната

Министарство привреде издаје предузетницима сертификате у области традиционалних заната, старих и уметничких заната и послова домаће радиности.

Неке од делатности које се, у складу са прописима, сматрају старим и уметничким занатима су грнчарска, казанџијска, јорганџијска, сапунџијска, сликање на текстилу и слично.

Министарство, такође, води Евиденцију (Регистар) сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности, као електронску, јединствену, централну јавну базу података о издатим сертификатима, која се редовно ажурира и која је бесплатно доступна свим заинтересованим субјектима, свих 24 часа дневно, сваког дана у години.

Кораци
Документа
Контакт особа
Кораци
Регистрација у Агенцији за привредне регистре у складу са Правилнику о пословима који се сматрају старим и уметничким занатима
Контакт особа
Агенција за привредне регистре
Бранкова 25, 11000 Београд
Телефон: + 381 11 20 23 350
Кораци
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА Министарству (слободна форма) поштом или лично на Писарници. У захтеву је потребно да странка наведене матични број под којим је регистрована у АПР-у, док ће решење о регистрацији од АПР-а прибавити Министарство привреде, по службеној дужности
Контакт особа
Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797
Кораци
Министарство привреде проверава да ли је подносилац захтева активан и регистрован (или претежно регистрован) за врсту делатности за коју се тражи сертификација, након чега доставља подносиоцу захтева упутство о плаћању таксе
Контакт особа
Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797
Кораци
Министарство врши непосредан увид (теренска контрола) у начин израде производа да утврди начин израде производа
Контакт особа
Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797
Кораци
Издавање Сертификата
Контакт особа
Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797
Кораци
Регистар сертификованих старих заната
Контакт особа
Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797