Мобилна навигација

Одлуке

Одлука о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно- техничке документације у 2018. години

Одлука о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно- техничке документације у 2018. години

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинасирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинасирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години