Мобилна навигација

Сектор за приватизацију, стечај и индустријски развој

Процес приватизације у Републици Србији траје јако дуго. Како би убрзали тај процес и подстакли развој привреде, у протеклих осам година уложили смо велики напор и као резултат тога, пронашли смо решење за око 500 предузећа из портфеља Министарства привреде. Данас је у нашем приватизационом портфељу остало око 60 предузећа. Највећи изазови међу њима су предузећа, попут Ласте и Симпа, која за нас имају стратешки значај, пре свега због своје величине, броја запослених и економског потенцијала. Важно је такође нагласити да предузећа у портфељу Министарства привреде више не уживају заштиту од принудне наплате, да измирују своје обавезе према повериоцима и не представљају терет за државни буџет. Министарство привреде ће наставити да тражи најбоља могућа решења за приватизацију сваког од преосталих предузећа, у складу са Законом о приватизацији.

Један од наших циљева је и да променимо перцепцију стечаја, и да значење те речи нема више негативан призвук. Стечајни поступак може бити и решење које доводи до покретања пословне активности компанија и, као што се у великом броју случајева већ показало, до новог запошљавања.

Приватизација – Јавни позиви

Приватизација – Вести