Мобилна навигација

У припреми

Предлог акционог плана за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. године, у периоду 2024 - 2025. године

Предлог акционог плана за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. године, у периоду 2024 - 2025. године