Мобилна навигација
14. јан 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Министарство привреде обавештава јавност да ће се у периоду од 15. јануара до 3. фебруара 2021. године спроводити јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Нацрт закона).

Министарство привреде позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде путем електронске поште на е-mail адресу: javnaraspravastecaj@privreda.gov.rs или поштом на адресу Министарство приведе, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника”.