Мобилна навигација
Одељење за инвестиције

Сектор за инвестициона улагања

Сектор за инвестиције данас представља поузданог партнера привреди.

Инвестициони пројекти који се суфинансирају средствима подстицаја (уговори закључени након ступања на снагу Закона о улагањима)

Форма уговора о додели средстава

УРЕДБА О OДРЕЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА.docx

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења улагања у области производње прехрамбених производа.docx

УРЕДБА О ОДРЕЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА Д.У. АУТОМАТИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА И ИНОВАЦИЈУ.docx

УРЕДБА O ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ПОСЛОДАВЦИМА КОЈИ ЗАПОШЉАВАЈУ НОВОНАСТАЊЕНА ЛИЦА У СРБИЈИ.docx

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја.docx

УРЕДБА О ОДРЕЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА РАДИ П. Д. У. У АУТОМАТИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ПРЕХ-ИНД.doc

УРЕДБА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ЦАРИНСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА НА УВОЗ ОПРЕМЕ.doc

ПРОГРАМ О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ПРОИЗВОДНИМ ГРАНАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАВНОМЕРНИ ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ