Мобилна навигација

Контакт

Кабинет Министра

Телефон: +381 11 3642600

еПошта: kabinet@privreda.gov.rs

 

Одсек за односе са јавношћу

Телефон: +381 11 364 2939

еПошта: press@privreda.gov.rs

 

Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте

Телефон: +381 11 333 4107

еПошта: infrastrukturniprojekti@privreda.gov.rs

 

Сектор за инвестициона улагања

Телефон: +381 11 3642787

еПошта: investicije@privreda.gov.rs

 

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Телефон: +381 11 3334110

еПошта: mspp@privreda.gov.rs 

 

Сектор за привредна друштва и регистре

Телефон: +381 11 3642744

еПошта: privrednadrustva@privreda.gov.rs  

 

Сектор за приватизацију, стечај и индустријски развој

Телефон: +381 11 3642760

еПошта: privatizacijaistecaj@privreda.gov.rs  

 

Сектор за контролу и надзор у области јавних предузећа

Телефон: +381 11 3642940

еПошта: javna.preduzeca@privreda.gov.rs  

 

Сектор за квалитет и безбедност производа

Телефон: +381 11 3343363

еПошта: tbtinfo@privreda.gov.rs 

 

Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције

Телефон: +381 11 3642855

еПошта: medjunarodna@privreda.gov.rs  

 

Секретаријат

Телефон: +381 11 3642641

еПошта: sekretarijat@privreda.gov.rs

 

Информације од јавног значаја

Наташа Стефановић

Телефон: +381 11 3642833

еПошта: natasa.stefanovic@privreda.gov.rs

 

Писарница

Телефон: +381 11 3642675

 

Централа

Телефон: +381 11 3642600