Мобилна навигација

Kontakt

Centrala

+381 11 36 42 600

Kabinet

+381 11 36 42 600
kabinet@privreda.gov.rs

Sekretarijat

Radoje Savićević
+381 11 3642 641
sekretarijat@privreda.gov.rs

Branislava Stojanović
+381 11 3642 776
branislava.stojanovic@privreda.gov.rs

Aleksandra Živković Jakšić
+381 11 3642 776
aleksandra.zivkovic@privreda.gov.rs

Vesna Stojković
+381 11 3642 643
vesna.stojkovic@privreda.gov.rs

Snežana Crnojević
+381 11 3642 699
snezana.crnojevic@privreda.gov.rs

Ana Grujičić
+381 11 3642 903
ana.grujicic@privreda.gov.rs

Zoran Jovanović
+381 11 3642 900
zoran.jovanovic@privreda.gov.rs

Gordana Mijailović
+381 11 3642 881
gordana.mijailovic@privreda.gov.rs

Natalija Stojković
+381 11 3642 969
natalija.stojkovic@privreda.gov.rs

Milanka Eskić
+381 11 3642 774
milanka.eskic@privreda.gov.rs

Igor Kabiljagić
+381 11 3642 806
igor.kabiljagic@privreda.gov.rs

Odsek za odnose sa javnošću

+381 11 3642 939
press@privreda.gov.rs

Informacije od javnog značaja

Ljiljana Maksić
+381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs

Pisarnica

+381 11 36 42 675