Мобилна навигација

Informacije od javnog značaja

Ministarstvo privrede radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavlja građanima, institucijama, organizacijama i novinarima informacije i dokumenta kojima raspolaže, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom Ministarstva, a koje se smatraju informacijama od javnog značaja.

Кораци
Документа
Контакт особа
Koraci
PODNOŠENJE ZAHTEVA na propisanom obrascu ili pisanom dopisu koji obavezno sadrži: naziv organa javne vlasti kome se upućuje zahtev (Ministarstvo privrede), ime, prezime i adresu tražioca i što precizniji opis informacije koja se zahtevom traži.
Kontakt osoba
Ljiljana Maksić

Tel:+381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs
Koraci
SLANJE ZAHTEVA za slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnosi se:
- putem pošte
- predajom na pisarnici Ministarstva
- elektronskom poštom
Kontakt osoba
Ljiljana Maksić

Tel: +381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs
Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, Beograd
Koraci
ŽALBA POVERENIKU za informacije od javnog značaja ako je odbačen zahtev ili ako organ vlasti nije postupio po zahtevu
Kontakt osoba
Poverenik za informacije od javnog značaja

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379
office@poverenik.rs
Koraci
KAKO do informacija od javnog značaja
Kontakt osoba
Ljiljana Maksić

Telefon: +381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs