Мобилна навигација

Zaštita podataka o ličnosti

Ministarstvo privrede je u skladu sa članom 56. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18) imenovalo lice za zaštitu podataka.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt podaci lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu privrede:

Nataša Stefanović

Adresa lica za zaštitu podataka
Kneza Miloša 20, Beograd

Adresa e-pošte lica za zaštitu podataka
natasa.stefanovic@privreda.gov.rs

Broj telefona lica za zaštitu podataka
+381 11 3642 833