Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
30. okt 2019.

Evidencija preduzeća

Pregled društava u kojima Republika Srbija, Lokalne samouprave i Autonomna pokrajina Vojvodina imaju učešće u vlasništvu jednako ili veće od 10%, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, sa pregledom o njihovim povezanim društvima, bez obzira na procenat vlasništva u kapitalu tih društava