Мобилна навигација
19. јун 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА

О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ПОЗИВА НА

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

стручну јавност, организације, као и друге заинтересоване стране за Предлог закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.

Увид у предметни Предлог закона може се извршити на интернет страници Министарства привреде www.privreda.gov.rs

Примедбе и сугестије у вези са Предлогом закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије подносе се у писаном облику и достављају се на адресу: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „За јавне консултације Предлога закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије“ или путем електронске поште на е-mail адресу: psrs@privreda.gov.rs у периоду од 19. јуна а закључно са 10. јулом 2023. године у 10 часова.

Дана 17. јула 2023. године, биће одржане Јавне консултације и презентација Предлога закона као и одговори на сва пристигла питања и сугестије заинтересованих страна у вези  са Предлогом закона. 

Тачно време одржавања Јавних консултација ће бити благовремено објављено на интернет страници Министарства привреде www.privreda.gov.rs и у средствима јавног информисања.