Мобилна навигација
20. jun 2023.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA O PREDLOGU ZAKONA O UPRAVLjANjU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA

O PREDLOGU ZAKONA O UPRAVLjANjU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE

 

MINISTARSTVO PRIVREDE POZIVA NA

JAVNE KONSULTACIJE

stručnu javnost, organizacije, kao i druge zainteresovane strane za Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije.

Uvid u predmetni Predlog zakona može se izvršiti na internet stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs

Primedbe i sugestije u vezi sa Predlogom zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije podnose se u pisanom obliku i dostavljaju se na adresu: Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javne konsultacije Predloga zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije“ ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: psrs@privreda.gov.rs u periodu od 19. juna a zaključno sa 10. julom 2023. godine u 10 časova.

Dana 17. jula 2023. godine, biće održane Javne konsultacije i prezentacija Predloga zakona kao i odgovori na sva pristigla pitanja i sugestije zainteresovanih strana u vezi  sa Predlogom zakona. 

Tačno vreme održavanja Javnih konsultacija će biti blagovremeno objavljeno na internet stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs i u sredstvima javnog informisanja.