Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
14. феб 2020.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву мање од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са прегледом о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и преглед са подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву мање од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године