Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
14. feb 2020.

EVIDENCIJA PREDUZEĆA

Pregled društava u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu manje od 10%, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, sa pregledom o njihovim povezanim društvima, bez obzira na procenat vlasništva u kapitalu tih društava, i pregled sa podacima o poslovnim performansama za društva u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu manje od 10%, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine