Мобилна навигација

Уредбе

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организвања који обављају делатност од општег интереса

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организвања који обављају делатност од општег интереса

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организвања који обављају делатност од општег интереса

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организвања који обављају делатност од општег интереса

Уредба о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса

Уредба о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА