Мобилна навигација

Уредбе

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа („Службени галсник РС“, број 1/19)

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа („Службени галсник РС“, број 1/19)

Уредба о утврђивању програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2018. години ("Службени гласник РС" број 14/18 од 23 фебруара 2018. године)

Уредба о утврђивању програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2018. години ("Службени гласник РС" број 14/18 од 23 фебруара 2018. године)

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години ("Службени гласник РС" број 14/18 од 23 фебруара 2018. године)

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години ("Службени гласник РС" број 14/18 од 23 фебруара 2018. године)

Уредба о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

Уредба о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно