Мобилна навигација
24. окт 2022.

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организвања који обављају делатност од општег интереса