Мобилна навигација
18. окт 2021.

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организвања који обављају делатност од општег интереса