Мобилна навигација
15. сеп 2017.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА На предлог Министарства привреде, Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-8770/17 од 13. септембра 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима. Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима спроводи Министарство привреде. У поступку припреме Нацрта закона министар привреде је донео Решење о образовању Посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима која је припремила текст Нацрта закона. У раду Посебне радне групе учествовали су представници органа чији је делокруг повезан са садржином овог закона. Поред представника Министарства привреде, у раду на припреми Нацрта закона учествовали су и представници Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства правде, Агенције за привредне регистре, Агенције за лиценцирање стечајних управника, Комисије за хартије од вредности, Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, Управе за спречавање прања новца, Привредне коморе Србије, као и професори Правног факултета Универзитета у Београду и Универзитета Унион и  представник правосуђа, односно судија Привредног апелационог суда. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима спроводи се у периоду од 15. септембра до 5. октобра 2017. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, организација, привредних друштава, предузетници, стручњаци у овој области, као и остале заинтересоване стране. Текст Нацрта закона представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима”, који ће се у организацији Министарства привреде, а у сарадњи са Привредном комором Србије одржати: 22. септембра 2017. године у Нишу, са почетком у 12.00 часова 28. септембра 2017. године у Новом Саду, са почетком у 12.00 часова 4. октобра 2017. године у Београду, са почетком у 10.00 часова. Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, на e-mail адресу: privrednadrustva@privreda.gov.rs или поштом на адресу: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20. Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.