Мобилна навигација
15. sep 2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

  POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Na predlog Ministarstva privrede, Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-8770/17 od 13. septembra 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima sprovodi Ministarstvo privrede. U postupku pripreme Nacrta zakona ministar privrede je doneo Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koja je pripremila tekst Nacrta zakona. U radu Posebne radne grupe učestvovali su predstavnici organa čiji je delokrug povezan sa sadržinom ovog zakona. Pored predstavnika Ministarstva privrede, u radu na pripremi Nacrta zakona učestvovali su i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva pravde, Agencije za privredne registre, Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Privredne komore Srbije, kao i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Union i  predstavnik pravosuđa, odnosno sudija Privrednog apelacionog suda. Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima sprovodi se u periodu od 15. septembra do 5. oktobra 2017. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organizacija, privrednih društava, preduzetnici, stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostale zainteresovane strane. Tekst Nacrta zakona predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima”, koji će se u organizaciji Ministarstva privrede, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije održati: 22. septembra 2017. godine u Nišu, sa početkom u 12.00 časova 28. septembra 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 12.00 časova 4. oktobra 2017. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova. Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavljati primedbe, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, na e-mail adresu: privrednadrustva@privreda.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo privrede, Beograd, Kneza Miloša 20. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavljaju se u sadržaju navedenom u obrascu.