Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
28. јул 2020.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА - ДОПУНА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године, са подацима о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године.