Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
28. jul 2020.

EVIDENCIJA PREDUZEĆA - DOPUNA

Pregled društava u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o njihovim povezanim društvima, bez obzira na procenat vlasništva u kapitalu tih društava, i podacima o poslovnim performansama za društva u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.