Мобилна навигација
Радоје Савићевић

Радоје Савићевић

Рођен 1976. године у Београду.

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године.

Тренутно похађа докторске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу.

У периоду од 2001. до 2003. године ради у приватном сектору, а од 2003. до 2013. године ангажован је у Министарству рада, запошљавања и социјалне
политике на нормативно-правним пословима и пословима социјалног осигурања, где је руководио одсеком за међународне споразуме о социјалном осигурању. Био је члан и шеф државних делегација које су радиле на закључивању више од двадесет међудржавних споразума о социјалном осигурању.

Од 2013. до 2014. године обављао је дужност државног секретара у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, задуженог за систем локалне самоуправе, међународну сарадњу и опште и правне послове.

Учествовао је у изради више закона из области радног права, социјалног осигурања и локалне самоуправе.

Од септембра 2014. године обавља дужност секретара у Министарству привреде.

Објавио је више радова из области радног и социјалног законодавства у научним и стручним часописима.

Говори енглески језик. Ожењен и отац троје деце.