Мобилна навигација
Радоје Савићевић

Radoje Savićević

Rođen 1976. godine u Beogradu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine.

Trenutno pohađa doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

U periodu od 2001. do 2003. godine radi u privatnom sektoru, a od 2003. do 2013. godine angažovan je u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne
politike na normativno-pravnim poslovima i poslovima socijalnog osiguranja, gde je rukovodio odsekom za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju. Bio je član i šef državnih delegacija koje su radile na zaključivanju više od dvadeset međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju.

Od 2013. do 2014. godine obavljao je dužnost državnog sekretara u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave, zaduženog za sistem lokalne samouprave, međunarodnu saradnju i opšte i pravne poslove.

Učestvovao je u izradi više zakona iz oblasti radnog prava, socijalnog osiguranja i lokalne samouprave.

Od septembra 2014. godine obavlja dužnost sekretara u Ministarstvu privrede.

Objavio je više radova iz oblasti radnog i socijalnog zakonodavstva u naučnim i stručnim časopisima.

Govori engleski jezik. Oženjen i otac troje dece.