Мобилна навигација
Бранислав Пејчић

Бранислав Пејчић

Сектор за инвестициона улагања

На пословима припреме, праћења и реализације инвестиционих пројеката који се суфинансирају средствима подстицаја Министарства привреде, Бранислав Пејчић ради од новембра 2014. године. Осим непосредне сарадње са привредним субјектима, као и Развојном агенцијом Србије и другим институцијама чији рад је од непосредног значаја за реализацију инвестиција, посебну пажњу усмерио је на континуирани развој инвестиционог амбијента Републике Србије и јединица локалне самоуправе у којима се пројекти остварују, директном применом и унапређењем како прописа у области улагања, тако и управљања пројектима, добром праксом и подршком путем примене различитих инструмената државне помоћи.

Сектор за инвестициона улагања данас представља поузданог партнера привреди.

Прва радна искуства Бранислав Пејчић стекао је у приватном сектору почев од 1992. године, а каријеру у државној управи започиње 1995. године. У току 1999. и 2000. године као шеф Кабинета председника Савезне Владе координира рад Кабинета и Генералног секретаријата, а као Специјални саветник савезног премијера посебно је задужен за пројекте у области привреде. Од 2001. до 2003. године је шеф Одсека у Министарству финансија, а у пројекту Европске комисије (ЕАР) у периоду од 2003. до 2008. године ради као Programme Coordinator и са страним тимом стручњака бави се припремом и реализацијом инфраструктурних пројеката. Од 2009. године до данас ради на руководећим пословима у министарству надлежном за послове привреде (НИП, Министарство економије и регионалног развоја).

Неколико пута је награђиван за остварене резултате, између осталог за финансијску и уговорну припрему и руковођење улагањима у области инфраструктуре
(Project Manager прве фазе пројекта изградње моста Земун-Борча, члан Project Management Unit у пројекту изградње и рехабилитације железничког коридора Х са чешким партнерима, у ЕИБ програму „Општинска и регионална инфраструктура“, у програму са турским компанијама за изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре, и др).

Посебна знања и искуства стекао у оквиру U.S. State Department International Visitor Leadership програма у области развоја модела финансирања инвестиционих пројеката у локалној самоуправи, као и знање и вештине у области међународних FIDIC стандарда уговарања у организацији U.S. ILP.

Аутор је више десетина публикација и чланака објављених, између осталих, у Политици, Привреднику, „Службеном гласнику Републике Србије“, ревији Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf, службеној публикацији European PPP Report, итд.

Бранислав Пејчић је рођен 1967. године. Ожењен је и отац једног детета.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду.