Мобилна навигација

Министарка привреде

Адријана Месаровић 

Рођена је 1981. године у Новом Саду, где и данас живи. Након завршене гимназије у Новом Саду, стекла је звање мастер економије.

Током 16 година радног искуства, како у приватном сектору и сектору банкарства, тако и у јавном сектору Града Новог Сада, стекла је значајно искуство у области економије и финансија, као и у процедурама неопходним за реализацију најзначајнијих инфраструктурних пројеката.

Десетогодишњу каријеру у банкарском сектору започела је 2008. године. Била је члан више стручних тела и радних група у вези са реализацијом пројеката у креирању нових банкарских производа.

Као помоћник повереника банке, провела је пет година на пословима спровођења стечајног поступка над банком, где је сарађивала са министарствима финансија и привреде.

Има вишегодишње искуство у раду на финансијској консолидацији привредних друштава, у области сачињавања бизнис, инвестиционих и пословних планова и планова финансијске консолидације предузећа, као и двогодишње искуство у изради извештаја економско-финансијског вештачења за потребе вођења судских поступака пред привредним и основним судовима, као и другим поступцима медијације и дужничко-поверилачких поравнања.

Била је део Радне групе Града Новог Сада која је 2014. године радила на стручним пословима санације и финансијске консолидације више градских јавно-комуналних предузећа.

На место помоћника градоначелника Новог Сада за област финансија постављена је 2018. године.

Као руководилац Тима за инвестиције Града Новог Сада водила је два поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије, чија je реализација у току.

Део је радног тела које је формирао градоначелник за реализацију поступка реконструкције објекта Спортског и пословног центра Војводина, као и пројекта од посебног значаја – пројекта изградње новог моста — обилазнице око Новог Сада.

Члан је Радне групе Града Новог Сада за имплементацију Smart city.

Била је учесник више различитих конференција и панела на тему реализације пројеката јавно-приватног партнерства у Републици Србији.

У септембру 2020. године изабрана за члана Градског већа Града Новог Сада за област буџета, финансија и инвестиција.

У априлу 2018. године именована је за председника Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника.