Мобилна навигација

Јавне набавке

Јавна набавка број 6/2020 Изградња путне инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру Манасија и Бањи Ждрело на територији општине Петровац на Млави

Јавна набавка број 6/2020 Изградња путне инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру Манасија и Бањи Ждрело на територији општине Петровац на Млави

Jавна набавка број 19/2020 Развој саобраћајне инфраструктуре у циљу повезивања зоне пословања са окружењем и унапређења привредног амбијента општине Рача

Jавна набавка број 19/2020 Развој саобраћајне инфраструктуре у циљу повезивања зоне пословања са окружењем и унапређења привредног амбијента општине Рача

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 3/2020 - Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале Основне школе „Живко Томићˮ у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 3/2020 - Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале Основне школе „Живко Томићˮ у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 4/2020 - Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 4/2020 - Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 77/2019 - Извођење додатних радова на изградњи дечјег вртића у Црњеву, општина Ивањица

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 77/2019 - Извођење додатних радова на изградњи дечјег вртића у Црњеву, општина Ивањица

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 4/2019 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2 – оптичке везе Министарства привреде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 4/2019 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2 – оптичке везе Министарства привреде