Мобилна навигација

Јавне набавке

Јавна набавка број ЈН О/1-2014 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова „прве А фазе” државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11

Јавна набавка број ЈН О/1-2014 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова „прве А фазе” државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11