Мобилна навигација
28. јул 2022.

Нова Стратегија за развој предузетништва на јесен

Чланови Радне групе за припрему Нацрта стратегије за развој микро, малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) са Акционим планом, на челу са државним секретаром Миланом Љушићем, састали су се данас са експертским тимом, како би разговарали о главним препорукама привредника за унапређење привредног амбијента у нашој земљи.

У претходном периоду одржано је 11 фокус група широм Србије, у којима су учествовали сви заинтересовани привредници за процес консултација.  Као један од највећих проблема са којима се сусрећу, истакнут је недостатак радне снаге.

Према речима државног секретара и председника Радне групе, Милана Љушића, сугестије привредника су од суштинске важности, с обзиром на то да ће ови документи утврдити стратешки правац деловања у области развоја предузетништва за период 2022 - 2027. године.

Доношење Стратегије очекује се на јесен, а области које ће обухватити односе се на: унапређење пословног окружења, унапређење приступа изворима финансирања и новим тржиштима, континуирани развој људских ресурса, јачање одрживости и конкурентности МСПП, развој и промоцију предузеничког духа и подстицање предузеништва жена, младих и социјалног предузетништа, као и дигитализацију и „озелењавање“ МСПП.