Мобилна навигација
01. јул 2022.

Kампања "Чувај себе - користи заштитну опрему"

У оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима,  током јула 2022. године, у циљу промоције употребе личне заштитне опреме, спроводиће се кампања под слоганом  „Чувај себе - користи заштитну опрему“. Кампања је део промоције у оквиру наведеног пројекта који се финансира из европских претприступних фондова.

Циљ кампање је подизање свести јавности о значају коришћења личне заштитне опреме у прописаним случајевима. У том смислу, кампања је поред опште јавности превасходно усмерена према посебним корисницима као што су послодавци и запослени који ову опрему користе у оквиру радне делатности (нпр. на градилиштима, у фабричким погонима, у саобраћају и слично), али и другим корисницима заштине опреме, који опрему користе у појединим спортским или рекреатвним активносттима (заштита поједних делова тела од разних опасности – као што су штетна зрачења, бука, спортске повреде итд.)

Медијска промоција ће се спроводити путем билборда у неколико градова на територији Србије,  аутобуса градског превоза у Граду Београду као и емитовањем ТВ спота на РТС-у.