Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
23. апр 2024.

Обавештење о раскиду Уговора о додели средстава број: 401-00-04122/2021-12 од 3. децембра 2021. године и број: 401-00-04122/1/2021-12 од 12. децембра 2022. године

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) објављује се Обавештење у предмету број: 401-00-04122/2021-12од 17. априла 2024.године.

Уговорна страна ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА И ТРГОВИНУ PROFIL DRVO DOO БЕОГРАД (претходно пословно име MobelS d.o.o.)