Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
13. феб 2019.

Министарство привреде решење 7-00-00090/2018-05 21 датум 21. децембар 2018. - земљорадничка задруга „Дубрава”

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) објављује се решење у предмету бр. 7-00-00090/2018-05 од 21. децембра 2018.године. Странка Земљорадничка задруга „Дубрава“ из Брестовца