Мобилна навигација
Душан Вучковић

Душан Вучковић

Сектор за привредна друштва и регистре

Рођен 1957. године у Призрену.

Са дипломом Правног факултета Универзитета у Београду, 1981. године, почиње да ради као стручни сарадник у Инвестбанци, у пословној јединици у
Тузли. После положеног правосудног испита радио је као судија Основног суда. Након тога, у Београду започиње адвокатску каријеру, коју напушта после
пуних 11 година и прелази у државну службу, где остаје до данас.

Своју каријеру у државној управи започиње као саветник у Републичком Секретаријату за законодавство, а потом ради као руководилац Групе за реформу привредног законодавства у Министарству привреде, помоћник министра трговине и услуга, руководилац Сектора тржишне инспекције и главни тржишни инспектор и шеф Одсека за управљање пројектима одрживог развоја у Министарству економије и регионалног развоја.

У периоду од 2008. до 2014. године, као начелник Одељења за техничке прописе и оцењивање усаглашености у Сектору за инфраструктуру квалитета
Министарства привреде, био је задужен, између осталог, за анализирање потреба и приоритета привреде за доношење нових и измене постојећих
техничких прописа, израду програма Министарства за израду техничких прописа, као и координацију послова у вези са са израдом техничких прописа
и транспоновањем европских директива из области техничког законодавства у правни систем Републике Србије.

Наредних годину дана обавља послове начелника Одељења за нормативне и друге правне послове у Секретаријату Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре. Након тога прелази у Министарство привреде, и то у Сектор за привазизацију и стечај, где обавља послове шефа Одсека за
послове управљања процесом приватизације, шефа Одсека за давање сагласности и правне послове, а потом и као начелник Одељења за давање
сагласности, правне и студијско-аналитичке послове.

23. марта 2017. године бива постављен је за в.д. помоћника министра привреде-Сектор за привредна друштва и привредне регистре.

Говори енглески језик, служи се француским.

Ожењен је, отац двоје деце.