Мобилна навигација
Дубравка Дракулић

Дубравка Дракулић

Сектор за контролу и надзор у области јавних предузећа

Рођена је у Београду 1970. године.

Основну школу и гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од маја 1997. до децембра 2002. године радила је у Савезном министарству финансија, најпре као приправник, а касније као саветник за хартије од вредности у Сектору за савезни буџет.

Од јануара 2003. до маја 2007. године је самостални стручни сарадник у Сектору за страна улагања, донације и развојну помоћ, односно руководилац Групе за финансијске послове.

У периду од маја 2007. до новембра 2014. године, као начелник Одељења за финансијске послове, односно руководилац Групе за правне послове, план и анализу у Сектору за приватизацију и стечај, обавља послове у Министарству економије и регионалног развоја, Министарству финансија и привреде и Министарству привреде.

У новембру 2014. године постављена је за в.д. помоћника министра привреде, док је у марту 2015. године постављена на положај помоћника министра у Министарству привреде – Сектор за контролу и надзор над радом јавних предузећа.

Учествовала је у изради више нацрта закона, као и интерних општих аката министарства.

Похађала је обуке које се односе на финансијско управљање и контролу у јавном сектору.