Мобилна навигација
27. нов 2017.

ЕИБ студија

Делегација ЕУ у Републици Србији и Министарство привреде ангажовало је Европску инвестициону банку (ЕИБ) за израду студије по називом „ Ex-ante study to assess the potential future use of Financial Instruments to deploy IPA resources in support of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Serbia“. Студија је рађена анализом понуде и потражње, при чему је анализа потражње рађена према резултатима анкете спроведене у 2.000 малих и средњих предузећа и прегледом стратешких докумената и статистичких података, док је анализа понуде рађена путем интервјуа са стејкхолдерима и анализом постојећих података и литературе.  Циљ ове студије је био да се идентификују потребе за финансијским инструментима микро, малих, средњих предузећа и предузетника и анализа јаза дугорочних извора финансирања на финансијском тржишту.