Мобилна навигација
15. мар 2017.

Актуелна привредна кретања - фебруар 2017. године

Актуелна привредна кретања Министарства привреде, представљају аналитичку збирку привредних трендова и пресек актуелног стања српске привреде. Анализе указују на проблеме у појединим привредним областима и на основне правце мера и активности које Министарство привреде предузима у циљу њиховог превазилажења. Посебан значај имају компаративне анализе економских категорија са земљама ЕУ и земљама у региону југоисточне Европе. Месечне публикације садрже и актуелне аналитичке прилоге из појединих привредних области.