Мобилна навигација
14. окт 2022.

„За безбедну децу на свим игралиштима – одржавајмо игралишта, чувајмо децу“

У циљу унапређења безбедности дечјих игралишта, данас је стартовала национална медијска кампања Министарства привреде под слоганом „За безбедну децу на свим игралиштима – одржавајмо игралишта, чувајмо децу“.  
 
Министарство привреде је 2018. године донело, а 2019. унапредило Правилник о безбедности дечјих игралишта који се односи на сва јавно доступна дечја игралишта на отвореном простору, укључујући и игралишта у вртићима, школама, угоститељским објектима и сл. Овим техничким прописом се  први пут у Републици Србији прописују захтеви за безбедност дечјих игралишта засновани на европским стандардима у погледу постављања, опреме, подлоге, материјала, пројектовања и израде самог игралишта. 

Проверу усаглашености са захтевима предвиђеним Правилником као и усаглашеност опреме и подлога за дечја игралишта спроводе Именована тела за оцењивање усаглашености.  Министарство привреде именовало је 6 тела обухватајући све прописане поступке оцењивања усаглашености које предвиђа овај технички пропис.  Надлежност за инспекцијски надзор има комунална инспекција, као и републичка тржишна инспекција, а у највећем броју случајева власник игралишта је локална самоуправа, односно град, или су то власници/корисници објеката на којима се игралиште налази (ресторани, бензинске пумпе, хотели, приватни вртићи и слично). Они имају обавезу да одржавају игралиште током целог века употребе.  Јавни регистар именованих тела за оцењивање усаглашености налази на интернет страници:  
https://tehnis.privreda.gov.rs/ci/tehnis-pretraga-registara.html#/itou/…  или: https://tehnis.privreda.gov.rs/tehnicki-propisi/Neharmonizovani-tehnick…, а Правилник се не односи и не примењује на  луна/забавне паркове, авантура паркове, спортске терене и теретане на отвореном.

Кампања током октобра „За безбедну децу на свим игралиштима – одржавајмо игралишта, чувајмо децу“  део је промотивних активности  финансираних из европских претприступних фондова у оквиру пројекта ИПА 2017 „Подршка безбеднијим производима“ а спроводи се емитовањем ТВ спота на РТС-у и на 30 локалних ТВ станица.