Мобилна навигација
10. мар 2023.

У Привредној комори Србије одржана НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2023.

У Привредној комори Србије одржана је 32. по реду манифестација –НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2023. која окупља експерте за системе менаџмента и пословну изврсност из Србије и земаља из окружења.  Организатор ове традиционалне манифестације је Фондација за културу квалитета и изврсност (FQCE) у сарадњи са Привредном комором Србије и под покровитељством Министарства привреде Републике Србије.

Никола Витас, в.д. помоћника министра привреде отварајући   манифестацију поздравио је присутне у име Министарства привреде и у име министра Радета Басте. Витас је поручио да Министарство високо цени напоре Фондације за културу квалитета и изврсност која већ више од две деценије промовише изврсност у пословању и организује манифестацију под називом – Недеља квалитета.

Он је истакао да Министарство привреде улаже велике напоре у погледу стварања привредног амбијента погодног за интеграцију у европску и светску привреду, усклађивањем са техничким законодавством ЕУ и унапређењем рада институција инфраструктуре квалитета.  Упознао је присутне са активностима Министарства у погледу унапређења правног оквира, односно, о предстојећим изменама три системска закона у области инфраструктуре квалитета.

Витас је говорио о актуелним Програмом подршке развоју конкурентности, који Министарство привреде реализује у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, а који је започео објавом јавног позива 30. децембра 2022. године, све у циљу развоја конкурентности, безбедности и квалитета производа и услуга на тржишту, олакшавања приступа тржишту и повећање конкурентности, превасходно малих и средњих предузећа, а самим тим и привреде у целини.

Оно на шта смо посебно поносни, истакао је Витас,  је оснивање Савета за квалитет. Влада Републике Србије на седници одржаној дана 13. јануара 2022. године донела је Одлуку о образовању Савета за квалитет, као стручног саветодавног тела са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Републици Србији.

Он је подвукао да је на пољу европских интеграција Министарство привреде, које координира преговоре о приступању Републике Србије ЕУ у оквиру Преговарачког поглавља ,,Слободно кретање роба“, преузело све релевантне техничке прописе ЕУ из своје надлежности, имајући у виду да се једино стварањем одговарајућег привредног амбијента обезбеђују предуслови за несметан пласман српских производа на јединствено тржиште ЕУ.

Витас је на крају излагања закључио да је у јануару 2023. године, после осмогодишњег консултативног процеса са ЕК, достављено позитивно мишљење Европске комисије на стратешка документа у оквиру ПГ1, као и да су иста у фази припреме ради слања и усвајања на Влади Републике Србије.