Мобилна навигација
17. јул 2023.

Синиша Мали: Подршка за почетнике у пословању и младе

Министарство привреде расписало је данас јавни позив за доделу бесповратних средстава по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у 2021, 2022. или 2023. години, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, односно у 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. или 2023 години, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година.

Потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали, који је по овлашћењу председнице Владе предузео овлашћења министра привреде до избора новог министра, истакао је да Влада на овај начин пружа подршку оснивању и опстанку нових предузећа, као и младим предузетницима.

„За овај програм је из буџета издвојено 300 милиона динара, а та средства се потпуно бесповратно додељују почетницима у пословању и младима, како бисмо им помогли да развију свој бизнис. Преостали износ инвестиционог улагања ће се финансирати из кредита Фонда за развој. Позивам почетнике у бизнису и младе да се пријаве и на тај начин додатно оснаже свој бизнис јер је ово заиста одлична прилика за њих, што се и показало у претходним годинама“ - рекао је Мали и додао да износ укупно одобрених средстава по захтеву, укључујући и бесповратна и кредитна средства, не може бити мањи од 400 хиљада динара,  нити већи од шест милиона динара.

Он је рекао да се јавни позив односи на сва незапослена лица и  привреднике који су у почетној фази развоја за доделу бесповрaтних средстава за набавку опреме, алата и достaвних возила, текуће одржавање пословног и/или производног простора, као и за оперативне трошкове (до 20 % укупног улагања).

Ова финансијска подршка привредницима представља комбинацију 30 % бесповратних средстава државе и 70% повољног кредита Фонда за развој. Уколико привредни субјекти припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе, у том случају је комбинација 40% бесповратних средстава државе и 60% повољног кредита Фонда за развој.

За привредне субјекте чији су оснивачи млади до 35 година старости, 35% су бесповратна средства државе, а 65% повољни кредити Фонда за развој. Уколико привредни субјекти припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености, онда је реч о 45% бесповратних средстава државе и 55% повољног кредита Фонда за развој.

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма за 35%, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31.12.2023. године.

Све информације и потребну документацију заинтересовани могу пронаћи на интернет страни Министарства привреде: privreda.gov.rs и Фонда за развој: fondzarazvoj.gov.rs, као и на порталу preduzetnistvo.gov.rs.