Мобилна навигација
29. дец 2021.

Саопштење за јавност

На предлог Министарства привреде на данашњој седници Владе усвојен је закључак којим се препоручује ЈП ЕПС да са купцима електричне енергије на комерцијалном тржишту, уговоре о снабдевању електричном енергијом за снабдевање закључује по јединственој цени од 75 евра/MWh без ПДВ за период снабдевања до 30. јуна 2022. године. Такође, препоручено је да са купцима електричне енергије на комерцијалном тржишту који имају закључене уговоре а којима је уговорена цена више од наведене цене понуде измену уговора у погледу цене и периода важења са периодом важења од 1. јануара 2022. године. Уколико купцима електричне енергије на комерцијалном тржишту уговор истиче у периоду до 30 јуна, препоручено је ЈП ЕПС да те уговоре закључује по јединственој цено од 75 евра/MWh без ПДВ за период снабдевања до 30. јуна.

Поред тога усвојен је закључак у вези с резервним снабдевањем којим је препоручено ЈП ЕПС да крајњим купцима електричне енергије који немају право на гарантовано снабдевање, да резервно снабдевање након 1. јануара 2022. године обавља по цени од 97,50 EUR/MWh, без ПДВ.

Поред тога усвојен је закључак који се односи на Одбрамбену индустрију Србије.

Препоручено је Јавном предузећу „Електропривреда Србије”, Београд да купцима електричне енергије - правним лицима која су носиоци одбрамбених технологија и чланови групације Одбрамбена индустрија Србије понуди закључење уговора о снабдевању по јединственој цени електричне енергије од 68 евра/MWh без ПДВ за период снабдевања од 1. јануара до 30. јуна 2022. године.

Такође, препоручено је Јавном предузећу „Електропривреда Србије”, Београд да купцима електричне енергије - правним лицима која су носиоци базичних технологија и чланови групације Одбрамбена индустрија Србије понуди закључење уговора о снабдевању по јединственој цени електричне енергије од 68 евра/MWh без ПДВ за период снабдевања од 1. јануара до 30. јуна 2022. године.