Мобилна навигација
21. дец 2023.

РЕЛОФ индекс – оцена управљачке одговорности у систему јединица локалне самоуправе

Помоћница министра привреде у Сектору за контролу и надзор над радом јавних предузећа Дубравка Дракулић учествовала је данас на представљању резултата РЕЛОФ индекса, који је у претходном периоду развијен и коришћен за оцену степена примене добрих пракси управљачке одговорности у 10 система јединица локалне самоуправе укључених у РЕЛОФ3.

„Прву кључну системску промену за унапређење корпоративног управљања, која доприноси бољем праћењу, извештавању и одговорности за резултате пословања јавних предузећа, успоставили смо кроз информациону платформу за извештавање и омогућили другачији начин надзора над радом јавних предузећа, планирања и извештавања, најпре локалних јавних предузећа према својим оснивачима, а потом и локалних самоуправа према Министарству привреде“ рекла је Дракулић.

Помоћница министра Дракулић је истакла да је Министарство привреде радило на развоју и унапређењу надзора над јавним предузећима, односно на развоју процеса планирања и извештавања као кључног механизма надзора.

„Препознали смо да је дигитализација оно што ће допринети бољем и ефикаснијем надзору и уз помоћ швајцарске владе је развијен софтвер чију смо израду иницирали 2019. године“ нагласила је Дракулић.

Уговор о донацији Информационе платформе, између Министарства привреде и Швајцарског секретаријата за економске послове (SECO), закључен је 13. маја 2022. године, платформа је функционално успостављена и омогућава електронску комуникацију између оснивача и око 600 јавних предузећа, између јединица локалне самоуправе и Министарства привреде, као и електронско достављање извештаја и израду одговарајућих анализа.

Министарство привреде је било партнер у свим фазама пројекта РЕЛОФ, а у октобру 2023. године је потписан Меморандум о сарадњи ради реализације Пројекта РЕЛОФ3 између Министарства привреде, Министарства финансија и Министарства државне управе и локалне самоуправе са једне стране и SECO са друге стране, са циљем даљег унапређења надзора над јавним предузећима и осталим предузећима у власништву локалних самоуправа, даљег развоја софтвера и унапређења одговорности руководилаца на локалном нивоу.

Пројекат реформа локалних финансија III (РЕЛОФ 3) развио је методологију, односно индекс којим се мери степен примене добрих пракси управљачке одговорности у управама општина и градова, локалним јавним предузећима и установама чије су локалне самоуправе оснивачи. Пројекат се реализује у 10 одабраних јединица локалне самоуправе Крагујевац, Нови Пазар, Пирот, Сремска Митровица, Ужице, Зрењанин, Бабушница, Мали Зворник, Рашка и Жабаљ.