Мобилна навигација
26. дец 2023.

Прва седница Координационог тела за процену усклађености посебних закона са Законом о управљању привредним друштвима у власништву Србије

Министар привреде Слободан Цветковић, као председник Координационог тела за процену усклађености посебних закона са Законом о управљању привредним друштвима који су у власништву Републике Србије, председавао је првом конститутивном седницом овог тела, која је одржана данас у Министарству привреде.

На самом почетку министар је поздравио присутне и истакао значај рада Координационог тела, пре свега, јер је сходно законској обавези, потребно извршити процену усклађености посебних ресорних закона са новим законодавним оквиром, утврђеним Законом о управљању привредним друштвима који су у власништву Републике Србије.

„Овај Закон је усвојен на предлог Министарства привреде, а једна од кључних тема приликом последње посете мисије ММФ-а, била је како да адекватна имплементација овог закона почне у предвиђеном року, а то је септембар 2024. године“, рекао је министар привреде Слободан Цветковић, и додао да је један од циљева овог закона оснаживање, корпоративизација и боље управљање државним предузећима са намером остваривања бољих пословних резултата.

На данашњој седници предложено је да се члановима Координационог тела одреди рок, да најкасније до 31. јануара 2024. године доставе списак закона из делокруга надлежности органа чији су представници за које сматрају да их је потребно ускладити са Законом. Такође, донет је Пословник о раду и договорен је начин и динамика рада.

Задатак Координационог тела је да процени усклађеност одредаба посебних закона којима су уређена питања правног положаја и рада јавних предузећа, друштава капитала у којима Република Србија има више од 50 посто акција или удела и друштава капитала која обављају делатност од општег интереса, као и закона којима су уређена питања обављања делатности од општег интереса са одредбама Закона.

На седници су присуствовали и заменица Координационог тела Дубравка Дракулић, помоћница министра привреде у Сектору  за контролу и надзор над радом јавних предузећа, као и чланови Координационог тела, који чине представници свих релеватних министарстава и институција, а који ће учествовати у његовом даљем раду.