Мобилна навигација
06. мар 2023.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о ауторским и сродним правима

Министарство привреде објавило је извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о ауторским и сродним правима који је припремила посебна радна група у чијем раду је учествовао државни секретар Министарства привреде Дарко Митровић.

Јавна расправа спроведена је од 29. јануара до 19. фебруара 2023. године и укупно је пристигло 630 коментара, од чега се пет коментара односи на Нацрт закона у целини, а преосталих 625 коментара дато је на појединачне чланове Нацрта закона, од чега је 389 истоветних.

Министарство привреде размотрило је све предлоге и сугестије пристигле у току јавне расправе и извршило неопходне измене у тексту Нацрта закона уважавајући велики број предлога добијених у току јавне расправе.

Нацрт закона изазвао је велико интересовање јавности и оцењено је да су предлози и коментари у великој мери били
конструктивни, а да су прихваћени предлози учинили текст Нацрта закона солидном законодавном творевином са квалитетним решењима, логички и систематски чврстом структуром.

https://privreda.gov.rs/dokumenta/propisi/u-pripremi/izvestaj-o-sproved…