Мобилна навигација
29. дец 2014.

Извештај о регионалном развоју Србије за 2013. годину

Извештај о регионалном развоју Србије за 2013. годину припремљен је у складу са опредељењем Владе Републике Србије да континуирано прати развојне трендове и представља подлогу за измену постојећих и доношење нових системских институционалних решења из области регионалног развоја.

Извештај је фокусиран на сагледавање развојних позиција региона и других подручја Србије, у контексту анализе кључних проблема који су детерминисани транзиционим наслеђем и ефектима економске кризе.