Мобилна навигација
02. sep 2019.

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Ministarstvo privrede, u skladu sa odredbama člana 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18-dr.zakon), kojim je propisano da su ministarstva i posebne organizacije dužni da obaveste javnost putem svoje internet stranice i portala e-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

 

Koordinaciono tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, na sastanku održanom 22. jula 2019. godine konstatovalo je da je potrebno da se nadležni organi u predstojećem periodu aktiviraju više kada je reč o nadzoru nad primenom Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, odnosno sankcijama predviđenim tim zakonom, a imajući u vidu da će se u postupku redovnog izveštavanja Komiteta Manival, zahtevati da Republika Srbija dostavi podatke o efikasnosti primene sankcija propisanih ovim zakonom.

 

Kako Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika niju određeni organi nadležni za pokretanje prekšajnog postupka, u postupku pripreme Nacrta zakona ministar privrede je doneo Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koja je počela sa radom 23. avgusta 2019. godine.

 

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, broj 41/18), kao zakon od naročitog značaja za unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti, potrebno je izmeniti i dopuniti tako što će se bliže urediti nadležnost organa i organizacija za kontrolu evidentiranja podataka, kao i njihove istinitosti i tačnosti, i s tim u vezi zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i otkloniti uska grala i nedoumice u primeni Zakona u praksi.