Мобилна навигација
30. jan 2023.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU STRATEGIJE ZA RAZVOJ MSPP ZA PERIOD OD 2023. DO 2027. GODINE SA AKCIONIM PLANOM

Ministarstvo privrede obaveštava javnost da će se u periodu od 30. januara do 20. februara 2023. godine sprovoditi javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj MSPP za period od 2023. do 2027. godine, sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Predlog strategije).

Ministarstvo privrede poziva državne organe, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Predloga strategije i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede putem elektronske pošte na e-mail adresu: mspp@privreda.gov.rs, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo privrede – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Kneza Miloša broj 20, 11000 Beograd, sa naznakom: „Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj MSPP za period 2023-2027. godine, sa Akcionim planom“ ili na Portalu eKonsultacije.